Pro-Q-Kine

Pro-Q-Kine is de organisatie die het systeem van kwaliteitsbevordering voor kinesitherapeuten in België ontwikkelt, implementeert en opvolgt.

De doelstelling van Pro-Q-Kine is het verbeteren en transparanter maken van de kwaliteit van het kinesitherapeutisch handelen. De organisatie van kwaliteitsbevordering verduidelijkt en verhoogt immers de waarde van kinesitherapie in de ogen van patiënten, voorschrijvers, beoefenaars, overheden en bij uitbreiding van de ganse maatschappij.

Elke kinesitherapeut krijgt de kans een kwaliteitsportfolio op te bouwen die bij het bereiken van de vooropgestelde norm leidt tot opname in het kwaliteitsregister.

Pro-Q-Kine werkt nauw samen met organisaties die een positieve bijdrage leveren om de kwaliteit in de kinesitherapie te verbeteren.

www.pqk.be