Disclaimer & Privacy

Pro-Q-Kine vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respecteren van uw privacy.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw gegevens. We doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Pro-Q-Kine vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de General Data Protection Regulation (GDPR).

De persoonsgegevens die de kinesitherapeut zelf ingeeft in zijn PE-online portfolio, verschijnen - mits toestemming van de kinesitherapeut - in het nationaal kwaliteitsregister www.kinesitherapie.be indien de kinesitherapeut geaccrediteerd is. Hierbij kan de kinesitherapeut zelf in zijn portfolio aangeven welke gegevens hij op www.kinesitherapie.be wenst te zetten. De kinesitherapeut kan te allen tijde aanpassen of hij al dan niet in het kwaliteitsregister wil verschijnen.

Pro-Q-Kine vzw is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens door u gegeven in uw PE-online portfolio.. Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring hierover vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

Pro-Q-Kine vzw
Imperiastraat 16A
1930 Zaventem
info.nl@pqk.be
02/ 721. 17. 69 

Deze website maakt geen gebruik van cookies.